O nas

O nas

COMPACT-PROJECT

Spółka COMPACT-PROJECT.PL SP. Z O.O. powstała w 1989 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z inicjatywy dr. inż. Jerzego Pakuły. Pierwsze lata działalności to wykonawstwo kompleksowej dokumentacji dla inwestycji budownictwa ogólnego i przemysłowego, głównie zespołów budynków mieszkalnych, hal produkcyjnych oraz budynków użyteczności publicznej.

W międzyczasie Spółka nawiązała współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi, dla których opracowuje liczne opinie i ekspertyzy stanu technicznego oraz modernizacje infrastruktury technicznej stacji bazowych, projekty budowlane oraz projekty wzmocnień konstrukcji wieżowych.

W czerwcu 2011 r. głównym projektantem i właścicielem spółki został dr hab. inż. Jacek Szafran, którym jest do dnia dzisiejszego. Spółka od tego czasu w swych działaniach skupiła się na rozwiązywaniu problemów projektowych i wykonawczych związanych z konstrukcjami metalowymi oraz obiektami branży telekomunikacyjnej, co zaowocowało w 2012 roku powstaniem konstrukcji autorskich w postaci wież kratowych: typoszeregi CP-U, CP-R oraz CP-T1 i CP-T2 dla jednego z największych operatorów telefonii komórkowej na świecie. 

Możesz obejrzeć film o naszych typowych konstrukcjach wieżowych na naszym kanale na YOUTUBE:

W 2015 r. COMPACT-PROJECT.PL SP. Z O.O., pod przewodnictwem autora i kierownika badań, dr. inż. Jacka Szafrana, przeprowadziło szereg badań eksperymentalnych polegających na kontrolowanym niszczeniu konstrukcji wież kratowych. Przeprowadzenie testów dla tego typu obiektów w ich rozmiarze naturalnym (w tym wypadku 40-42 m) jest unikalne nie tylko w skali europejskiej, ale również światowej. Otrzymane wyniki wykorzystywane są na co dzień w projektowaniu i optymalizacji konstrukcji, co pozwala na znaczne oszczędności finansowe w zakresie modyfikacji istniejących konstrukcji.

COMPACT-PROJECT.PL SP. Z O.O. w okresie swojej działalności wykonała łącznie ponad 500 projektów modernizacji konstrukcji, ponad 100 projektów wzmocnień pozwalających na bezpieczne użytkowanie istniejących obiektów, a także ponad 1 000 opinii technicznych i ekspertyz nośności istniejących obiektów wchodzących w skład infrastruktury technicznej stacji bazowych telefonii komórkowej.

COMPACT-PROJECT.PL SP. Z O.O. posiada również blisko 30-letnie doświadczenie w budowie obiektów tworzących infrastrukturę techniczną operatorów telefonii komórkowej oraz operatorów transmisji danych. W dotychczasowej działalności spółka zrealizowała ponad 120 stacji telefonii komórkowej.

Jerzy Pakuła
PhD BEng

Rzeczoznawca budowlany – założyciel i przez wiele lat główny projektant w firmie. Emerytowany Wykładowca Akademicki za kadencji którego tytuł uzyskało setki inżynierów budownictwa. Obecnie, wykorzystując swoje ponad 40-letnie doświadczenie, wspiera zespół przy rozwiązywaniu złożonych problemów projektowych oraz wykonawczych.

Jacek Szafran
DSc BEng

Główny projektant, kierownik budowy, obecny właściciel Spółki. Sprawnie łączy biznes z nauką, wykorzystując w projektowaniu i konstruowaniu obiektów budowlanych wiedzę z własnych eksperymentów naukowych (często w skali rzeczywistej). Jest autorem typoszeregów wież, które optymalizuje dzięki swojemu szerokiemu doświadczeniu projektanta i naukowcy.

Aneta Kotkowska
MSc BEng

Projektant – jedna z bardziej doświadczonych osób z zespołu konstrukcyjnego. Osobiście nadzoruje każdy projekt budowlany i wykonawczy, który jest realizowany w biurze. Jej rozwiązania konstrukcyjne potrafią zaspokoić najbardziej wyrafinowane wymagania inwestorów.

Artur Matusiak
DSc BEng

Inżynier budowy, doradca techniczny – posiada bogate doświadczenie wykonawcze, ale również projektowe. Koordynuje prace brygad montażowych, sprawnie rozwiązuje problemy powstałe na budowie. Ciągle poszerza swoją wiedzę, studiując na studiach doktoranckich. Obszar jego pracy naukowej to zastosowania izolacji natryskowych w branży budowlanej (PUR, PIR, Polyurea).

Przemysław Stegliński
MSc BEng

Kierownik Projektu – osoba odpowiedzialna za prowadzenie procesu administracyjno-inwestycyjnego. Doświadczony projektant, który wykorzystuje swoją wiedzę zarządzając procesem realizacji obiektów telekomunikacyjnych, od wstępnych szkiców, aż po proces uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Klaudia Juszczyk-Andraszyk
MSc BEng

Projektant – specjalizuje się w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Swoje matematyczne zdolności wykorzystuje do oceny nośności istniejących oraz projektowanych obiektów telekomunikacyjnych, planuje ich przebudowy. Uczęszczając na studia III stopnia bada konstrukcje wieżowe w skali rzeczywistej, przeprowadza ich analizę dynamiczną oraz ocenę niezawodności.

Karolina Szostak
MSc BEng

Asystent Projektanta – wspomaga Anetę w realizacji projektów budowlanych i wykonawczych. Dzięki jej pracowitości i skrupulatności opracowania wykonane przez naszą firmę spełniają najwyższe standardy. Osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości wykonanych projektów.

Włodzimierz Starus
BEng

Asystent Projektanta – bezpośrednio wspiera Pana Jacka Szafrana w realizacji najbardziej wymagających projektów. Jest ceniony za swoją pomysłowość, autor wielu nietypowych rozwiązań projektowych.

Projektowanie

W procesie projektowania nie wykorzystujemy wyłącznie dostępnej wiedzy inżynierskiej, programów obliczeniowych oraz norm i przepisów, stawiamy także na badania eksperymentalne oraz współpracę z szeroko rozumianą nauką. W ofercie posiadamy konstrukcje autorskie – wieże kratowe - typoszeregi: CP-U, CP-R oraz CP-T1 i CP-T2, które zostały opracowane na podstawie wyników badań nośności wież telekomunikacyjnych w skali rzeczywistej. Inżynierowie pracujący w Spółce stawiają na rozwój naukowy, dzięki czemu problemy projektowe możemy rozwiązywać stosując teorie naukowo – badawcze.

Opinie techniczne i modernizacje

Nieodzowną częścią modernizacji technologicznej i sprzętowej jest także przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, aby dostosować ją do aktualnych wymagań. Wykorzystywanie w analizie obliczeniowej obiektów wyników badań eksperymentalnych pozwala na bardziej dokładne podejście do zagadnienia projektowego, co generuje korzyści finansowe dla Inwestora.

Dzięki wykorzystaniu wyników badań eksperymentalnych można analizować konstrukcję pod kątem jej najsłabszych elementów i wpływu dodatkowych obciążeń wywołanych modernizacją sprzętu.

Nauka

W procesie projektowania nie wykorzystujemy wyłącznie dostępnej wiedzy inżynierskiej, programów obliczeniowych oraz norm i przepisów, stawiamy także na badania eksperymentalne oraz współpracę z szeroko rozumianą nauką. W 2015 r. pod przewodnictwem autora i kierownika badań, dr. hab. inż. Jacka Szafrana, przeprowadzono szereg badań eksperymentalnych polegających na kontrolowanym niszczeniu konstrukcji wież kratowych. Otrzymane wyniki wykorzystywane są na co dzień w projektowaniu i optymalizacji konstrukcji, co pozwala na znaczne oszczędności finansowe w zakresie modyfikacji istniejących konstrukcji.

Konferencje

Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2015

Międzynarodowe Stowarzyszenie Konstrukcji Powłokowych i Przestrzennych (IASS), założone przez Eduardo Torroja w 1959 r., jest organizacją non-profit. Jego celem jest osiągnięcie dalszego postępu poprzez wymianę pomysłów wśród wszystkich zainteresowanych lekkimi systemami konstrukcyjnymi, takimi jak kratownice, maszty, membrany i konstrukcje powłokowe, w szczególności architektów, inżynierów, budowniczych i naukowców. Stowarzyszenie przyjmuje do członkostwa wszystkie osoby i organizacje, które podzielają jego cele. Stowarzyszenie corocznie organizuje międzynarodowe sympozja na tematy będące przedmiotem zainteresowania inżynierów, architektów, budowniczych i naukowców, a także publikuje materiały z tych sympozjów w Internecie.

W 2015 roku z ramienia Compact-Project.PL Sp. z o. o. w konferencji wziął aktywny udział, wygłaszając prezentację, jeden przedstawiciel firmy.

Link do strony konferencji:
https://iass-structures.org/

Working Group 4: Technical Expert Group on Masts and Towers

W latach sześćdziesiątych rozwój konstrukcji nadawczych uwypuklił wiele problemów projektowych dla wysokich kratownic i struktur przestrzennych. Na spotkaniu IASS w 1969 r. zaproponowano specjalną grupę roboczą (nr 4), której zadaniem jest wymiana pomysłów i doświadczeń oraz sformułowanie zaleceń dotyczących projektowania masztów z odciągami. Wynikające z nich zalecenia, opublikowane przez IASS w 1981 r., stanowią obecnie podstawę wielu międzynarodowych kodeksów projektowych i znacząco wpłynęły na praktykę w Ameryce Północnej. Decyzją Rady Wykonawczej IASS w 2014 r. nazwa zespołu roboczego IASS 4 została powiększona do: „Grupa ekspertów technicznych WG4 do spraw masztów i wież”. Ideą przyjęcia Grupy Ekspertów Technicznych jest podkreślenie, że główną misją jest bycie aktywną kadrą ekspertów technicznych zainteresowanych analizą, projektowaniem, budową i eksploatacją masztów i wież, a nazwa Grupy Roboczej może sugerować zespół ludzi wyznaczonych do zbadania i udokumentowania niektórych specjalnych problemów stowarzyszenia. Ogólną misją IASS WG4 jest zachęcanie i synteza prezentacji, raportów i publikacji na temat projektów i badań związanych z wieżami i masztami telekomunikacyjnymi. IASS WG 4 co dwa lata organizuje międzynarodowe sympozja na tematy będące przedmiotem zainteresowania członków zespołów. 

W 2019 roku z ramienia Compact-Project.PL Sp. z o. o. w konferencji wzięło aktywny udział, wygłaszając prezentacje, dwóch przedstawicieli firmy.

Link do strony konferencji:
https://iass-structures.org/WG04-Public

Scientific Conference of IASS Polish Chapters - Lightweight Structures in Civil Engineering (LSCE)

Cykl konferencji poświęcony lekkim konstrukcjom w Inżynierii Lądowej to seria corocznych, międzynarodowych spotkań, które organizowane są przez czołowe polskie ośrodki naukowe. Głównym celem konferencji jest umożliwienie wspólnych spotkań naukowców zajmujących się szeroko rozumianym budownictwem, inżynierów, architektów oraz studentów z różnych krajów, których wspólne spotkania pozwalają na wymianę doświadczeń i prezentację osiągniętych rezultatów i wdrożeń.
Tematyka konferencji nie jest ograniczona jedynie do szeroko rozumianych rozważań teoretycznych ale zawiera również zagadnienia inżynierskie związane z nowymi technologiami w budownictwie, problemami wykonawczymi, a także prezentacją zrealizowanych obiektów. 

Przedstawiciele Compact-Project.PL Sp. z o.o. aktywnie biorą udział w kolejnych edycjach „LSCE”, nieprzerwanie od 2008 roku.

Link do strony konferencji:
https://www.lsce.pl/

Conference of Computer Methods in Mechanics (CMM)

Cykl konferencji poświęcony tradycji spotkań naukowych na temat mechaniki, zapoczątkowany w 1973 roku w Warszawie. Konferencje prezentują aktualny stan badań we wszystkich dyscyplinach mechaniki klasycznej i kwantowej, mechaniki ciała stałego i płynów, mechaniki obliczeniowej, matematyki stosowanej i fizyki, a także mechaniki i inżynierii strukturalnej. Każda edycja konferencji na temat Metod komputerowych w mechanice (CMM) stanowi kontynuację 46-letniej serii konferencji poświęconych metodom numerycznym i ich zastosowaniom w problemach mechanicznych. Spotkania naukowe, organizowane co dwa lata od 1973 r., stanowią forum do prezentacji i dyskusji na temat nowych pomysłów dotyczących podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowań mechaniki obliczeniowej.

Przedstawiciele Compact-Project.PL Sp. z o.o. aktywnie biorą udział w kolejnych edycjach „CMM”, nieprzerwanie od 2009 roku.

Link do strony konferencji:
https://pcm-cmm2019.com/

40th Solid Mechanics Conference

Cykl Konferencji Solid Mechanics organizowany jest przez Instytut Podstawowych Badań Technologicznych Polskiej Akademii Nauk od 1953 roku. Konferencje utrzymują wysoki poziom naukowy i służą jako forum wymiany pomysłów i informacji badawczych. Tradycyjnie zestaw zaproszonych wykładów jest prezentowany na Konferencjach przez wybitnych badaczy. Celem konferencji jest zebranie badań z różnych krajów i stworzenie im możliwości prezentacji wyników naukowych z szerokiego zakresu mechaniki ciała stałego, w tym tematów dotyczących obliczeniowych aspektów mechaniki, dynamiki ciał stałych i konstrukcji, optymalizacji, analizy wrażliwości i niezawodności konstrukcji.

W 2016 roku z ramienia Compact-Project.PL Sp. z o. o. w konferencji wzięło aktywny udział, wygłaszając prezentacje, dwóch przedstawicieli firmy.

Link do strony konferencji:
http://www.solmech2016.ippt.pan.pl/

III Konferencja Naukowo-Techniczna (2017), Kraków, POLAND

Celem konferencji była prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych, materiałowych i nowoczesnej techniki oraz wyników badań związanych z wdrażaniem i stosowaniem nowatorskich rozwiązań w budownictwie. Głównymi tematami konferencji było:
1) Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych we współczesnych polskich realizacjach.
2) Zastosowanie nowych technik budowlanych.
3) Problemy materiałowo-konstrukcyjne we współczesnych realizacjach.
4) Nowoczesne metody projektowania, wykonawstwa i zarządzania w budownictwie.
5) Zagadnienia ekonomiczne i energetyczne w budownictwie.
6) Zagadnienia gospodarki przestrzennej.

W 2017 roku z ramienia Compact-Project.PL Sp. z o. o. w konferencji wzięło aktywny udział, wygłaszając dwie prezentacje, dwóch przedstawicieli firmy.

Link do strony konferencji:
http://www.tech-bud.pzitb.org.pl/

Workshop on Engineering Optimization 2019

Warsztaty poświęcone najnowszym postępom w optymalizacji zastosowanych problemów inżynieryjnych. Celem tego multi-dyscyplinarnego wydarzenia było zgromadzenie naukowców i inżynierów pracujących w inżynierii budowlanej, mechanicznej i elektrycznej, a także matematyków i informatyków. Warsztaty były dobrą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie szeroko pojętej optymalizacji, a także do omówienia aspektów jej wdrożenia komputerowego. 

Link do strony konferencji:
http://bluebox.ippt.pan.pl/~ptauzow/WEO/