Oferta

Oferta

Projektowanie
Modernizacja obiektów
Budowa
Opinie techniczne

Projektowanie

Działania Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. skupiają się na oferowaniu rozwiązań projektowych związanych głównie z konstrukcjami metalowymi oraz obiektami branży telekomunikacyjnej. Posiadane doświadczenie projektowe w połączeniu z stosowaniem nowoczesnych programów do analizy nośności konstrukcji zapewniają możliwość rozwiązania nawet złożonych zadań na jasno zdefiniowane, dobrze zaplanowane i płynnie wykonane.

Ugruntowana na rynku Polskim marka i znajomość wiedzy technicznej oraz aktualnych przepisów sprawia, iż do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, rozpoczynając od dokładnej analizy wymogów Inwestora. Najważniejszym jest, aby wymagania Zamawiającego zostały wdrożone w dane zadanie projektowe, uwzględnione w harmonogramie prac i możliwe do realizacji. Dlatego tak ważny jest dla nas kontakt z Inwestorem oraz świadczenie fachowego doradztwa technicznego na każdym etapie projektowania, by wszystkie wymogi Zamawiającego były odpowiednio uwzględnione w projekcie.
W procesie projektowania nie wykorzystujemy wyłącznie dostępnej wiedzy inżynierskiej, programów obliczeniowych oraz norm i przepisów, stawiamy także na badania eksperymentalne oraz współpracę z szeroko rozumianą nauką. W ofercie posiadamy konstrukcje autorskie – wieże kratowe - typoszeregi: CP-U, CP-R oraz CP-T1 i CP-T2, które zostały opracowane na podstawie wyników badań nośności wież telekomunikacyjnych w skali rzeczywistej. Inżynierowie pracujący w Spółce stawiają na rozwój naukowy, dzięki czemu problemy projektowe możemy rozwiązywać stosując teorie naukowo – badawcze.
Współpraca z Inwestorem jest prowadzona przez konkretną osobę, która jest odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi fazami danego projektu i wynikami końcowymi – gotowym rozwiązaniem projektowym oraz opcjami technicznymi. Znacząco to upraszcza kontakt Inwestora z Wykonawcą i zapewnia możliwość aktualnego i przejrzystego wglądu w postępy prac poprzez proste narzędzia raportowania.

Możesz obejrzeć film o naszych typowych konstrukcjach wieżowych na naszym kanale na YOUTUBE:

W ofercie posiadamy:

 • projektowanie nowych obiektów branży telekomunikacyjnej,
 • projektowanie masztów stalowych wielorakiego przeznaczenia,
 • wieże kratowe typoszeregu CP-U i CP-R,
 • wieże kratowe typoszeregu CP-T1 i CP-T2,
 • projektowanie obiektów magazynowych z konstrukcji metalowej,
 • projektowanie obiektów i pawilonów handlowych w konstrukcji metalowej,
 • projektowanie obiektów przemysłowych i produkcyjnych w konstrukcji metalowej.

Wybierając usługi Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. zapewniamy:

 • projektowanie konstrukcji metalowych na najwyższym poziomie realizując profesjonalne i najbardziej złożone projekty,
 • projektantów konstrukcji metalowych z wieloletnim doświadczeniem co pozwala na wszechstronne działanie,
 • doskonałą organizację i doświadczenie w realizacji złożonych projektów,
 • kompleksową obsługę obejmującą fachowe doradztwo techniczne, konsultacje i uzgodnienia wymagań Inwestora oraz płynną realizację projektu,
 • projektantów z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • ubezpieczenie OC dla robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych, budową linii telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych oraz działalności w zakresie specjalistycznego projektowania.


Programy które wykorzystujemy w projektowaniu:

 • Autodesk Building Design Suite (AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, Showcase, AutoCAD Structural Detailing, Autodesk Robot Structural Analysis, Autodesk Inventor, Autodesk Revit, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Navisworks Simulate, DWG TrueView, 3ds Max Design, Autodesk ReCap, Autodesk AutoCAD Raster Design, Autodesk Design Reviev),
 • Robobat Constructive Spirit (MASTER EC2 Żelbet, MASTER EC7 Fundamenty, MASTER EC3 Połączenia Stalowe, MASTER EC5 Połączenia Drewniane, MASTER EC4 Stropy Zespolone, MASTER EC7 Ścianki Szczelne, MASTER Pale, MASTER EC3 Elementy Stalowe, MASTER EC6 Konstrukcje Murowe),
 • Maple 2016,
 • ABC Obiekt 3D (ABC Płyta, ABC Tarcza, ABC Rama 3D, ABC Obiekt 3D),
 • RM-WIN,
 • ConSteel,
 • Idea Statica.

Modernizacja obiektów

Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. oferuje także kompleksowe usługi związane z szeroko rozumianą modernizacją obiektów oraz wsparciem technicznym w zakresie ich utrzymania. W okresie ponad 25 lat działalności opracowano setki projektów modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej. Modernizacje obiektów są nieodzownym elementem w branży telekomunikacyjnej i są one głównie spowodowane wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz sprzętowych. Compact-Project oferuje szereg usług, które pozwalają jak najlepiej dopasować rozwiązania konstrukcyjne do aktualnych wymagań Inwestora, nowych rozwiązań technologicznych oraz aktualnych wymogów bezpiecznego użytkowania obiektów.

Wykorzystywanie w analizie obliczeniowej obiektów wyników badań eksperymentalnych pozwala na bardziej dokładne podejście do zagadnienia projektowego co generuje korzyści finansowe dla Inwestora. Dzięki wykorzysatniu wyników badań eksperymentalnych można analizować konstrukcję pod kątem jej najsłabszych elementów i wpływu dodatkowych obciążeń wywołanych modernizacją sprzętu.

Compact-Project w okresie swojej działalności wykonał łącznie ponad 500 projektów modernizacji konstrukcji oraz ponad 100 projektów wzmocnienia pozwalające bezpiecznie użytkować istniejące obiekty.


W ofercie posiadamy:

 • obsługę od strony formalnoprawnej całego procesu modernizacji obiektów,
 • profesjonalną analizę istniejącej konstrukcji pod kątem jej modernizacji do aktualnych wymagań sprzętowych i technologicznych,
 • projekty konstrukcji wsporczych dotyczących montażu dodatkowego sprzętu na istniejących obiektach telekomunikacyjnych,
 • projekty wzmocnienia istniejących konstrukcji pozwalające na przedłużenie użytkowania obiektów bez konieczności ich demontażu,
 • projektowane oparte na wynikach badań eksperymentalnych w skali rzeczywistej, skutkujące oszczędnościami dla Inwestora,
 • obsługa związana z legalizacją (zgłoszenie, uzyskanie pozwolenia na budowę) modernizacji obiektów telekomunikacyjnych,
 • prace budowlane związane z wykonaniem wzmocnienia, napraw oraz modernizacji i montażu konstrukcji na istniejących obiektach (wieże, kominy stalowe i żelbetowe oraz maszty na budynkach),
 • wykonanie prac elektrycznych związanych z modernizacją zasilania oraz podłączeniem urządzeń elektrycznych na stacjach bazowych,
 • doskonałą organizację i doświadczenie w realizacji złożonych przedsięwzięć,
 • ubezpieczenie OC dla robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych, budową linii telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych oraz działalności w zakresie specjalistycznego projektowania.

Budowa

Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. posiada blisko 30-letnie doświadczenie w budowie obiektów tworzących infrastrukturę techniczną operatorów telefonii cyfrowej i transmisji danych. Zebrane doświadczenie pozwala na kompleksową realizację każdego przedsięwzięcia od spraw techniczno-formalnych poprzez prace budowlano-elektryczne, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu. Zespół Compact-Project prowadzi wszystkie sprawy związane z stroną formalnoprawną, logistyczną i wykonawczą każdej budowy (samodzielnie wykonujemy wszystkie prace budowlano-montażowe oraz elektroenergetyczne).

Na każdym etapie budowy Compact-Project zarządza i koordynuje wszystkie branże budowlane, które są zaangażowane w realizację danego przedsięwzięcia. Począwszy od zamówień materiałów, transportu sprzętu i materiałów (usługi transportowe i dźwigowe) po prace budowlane, montażowe i elektroenergetyczne. Zespół Compact-Project w efektywny i skrupulatny sposób realizuje wszystkie budowy, zapewniając przy tym bezpieczeństwo swoim pracownikom oraz pozostałym uczestnikom procesu. Potwierdzeniem sprawnego i owocnego działania jest ugruntowana marka wśród operatorów telefonii cyfrowej w Polsce oraz liczne referencje potwierdzające wysoką jakość usług. W dotychczasowej działalności Compact-Project Sp. z o.o. zrealizował ponad 120 stacji telefonii cyfrowej na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego (w tym ponad połowa to stacje wieżowe o wysokości do 70 m). 

Opinie techniczne

Zespół Compact-Project posiada nie tylko niezbędną wiedzę merytoryczną, ale i doświadczenie niezbędne do sprawnej realizacji zarówno opinii technicznych jak i ekspertyz nośności konstrukcji metalowych jak i kominów żelbetowych. Realizowane przez nas ekspertyzy budowlane stanowią kompletną dokumentację zawierającą: raport przeglądu budowli oraz szczegółową inwentaryzację, analizę dostępnej dokumentacji projektowej, analizę konstrukcji oraz wyniki i zalecenia dotyczącej dalszej eksploatacji obiektu.

Rzetelne opracowanie opinii technicznej obiektu obejmuje wykonanie sprawdzenia stanu fundamentów oraz samej konstrukcji, obliczenia dotyczące wytrzymałości elementów konstrukcji, pomiary i analizę przemieszczeń obiektów, a także określenie jego innych niezbędnych parametrów wytrzymałościowych i użytkowych.

W procesie opracowywania opinii i ekspertyz nie wykorzystujemy wyłącznie dostępnej wiedzy inżynierskiej, programów obliczeniowych oraz norm i przepisów, stawiamy także na badania eksperymentalne oraz współpracę z szeroko rozumianą nauką. Analiza wyników oraz prac badawczych pozwala na dokładniejszy przegląd konstrukcji pod względem jej wytrzymałości i trwałości co ma wymierny wpływ w postaci oszczędności finansowych ich eksploatacji. Inżynierowie pracujący w Spółce stawiają na rozwój naukowy, dzięki czemu problemy projektowe możemy rozwiązywać stosując teorie naukowo – badawcze.
Compact-Project w okresie swojej działalności wykonał łącznie ponad 1 000 opinii technicznych i ekspertyz nośności istniejących obiektów wchodzących w skład stacji bazowych telefonii komórkowej.

W ofercie posiadamy:

 • opinie techniczne i ekspertyzy nośności obiektów wieżowych,
 • opinie techniczne i ekspertyzy nośności kominów stalowych i żelbetowych wchodzących w skład stacji bazowych telefonii cyfrowej,
 • opinie techniczne i ekspertyzy nośności obiektów przemysłowych, handlowo-usługowych, przemysłowych i gospodarczych,
 • niezbędny sprzęt do wykonania pomiarów grubości elementów konstrukcyjnych oraz pozostałych parametrów niezbędnych do sprawdzenia nośności konstrukcji,
 • projektantów z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • projektantów konstrukcji stalowych z wieloletnim doświadczeniem co pozwala na wszechstronne działanie.